Mój projekt biznesowy OPAA został zakwalifikowany do I fazy inkubacji w ogólnopolskim konkursie Strefa Pomysłodawcy (styczeń 2022 – kwiecień 2022).

Projekt otrzymał pozytywną ocenę i zakwalifikował się do II fazy inkubacji (kwiecień 2022 – obecnie).

OPAA (Open Academic Artists). Internetowa platforma networkingowo-społecznościowa o zasięgu europejskim, której celem będzie promocja artystów oraz umożliwienie im nawiązania profesjonalnych, biznesowych kontaktów.

Więcej na stronie Strefa Pomysłodawcy.

————-

My OPAA business project qualified for the first phase of incubation in the Strefa Pomysłodawcy Polish national competition (January 2022 – April 2022).

The project received a positive assessment and qualified for the second phase of incubation (April 2022 – Present).

OPAA (Open Academic Artists) is an on-line networking and social platform with European scope, aiming at promoting artists and enabling them to establish professional, business contacts.

More at the Strefa Pomysłodawcy website.